© 2016 RLLK

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Samen op een Goei Wei 

Paardeneigenaars worden ambassadeurs

Veel paardeneigenaren genieten van het buitenleven en willen best investeren in een aantrekkelijkere leefomgeving en ze zijn bezorgd om het welzijn van hun dieren. Ze hebben dus voor een belangrijk deel de teugels zelf in handen. Waar het paardenhouders echter aan ontbreekt is kennis. Hoog tijd dus om paardenhouders te betrekken als belangrijke partner om mee te bouwen aan een gezond landschap. Via diverse informatie- en sensibilisatiekanalen en inspirerende voorbeelden, worden een aantal ambassadeurs ingezet die het goede voorbeeld geven en de boodschap mee verspreiden naar andere paardenhouders. Een ‘Goei Wei’ is haalbaar voor iedereen.

Toename paardenhouderijen

De laatste decennia is het aantal paardeneigenaars in Vlaanderen sterk toegenomen. Dit leidt regelmatig tot een wildgroei aan opzichtige hekken, witte schrikdraad, allerhande schuilhokken... Het veelvoud aan kleine particuliere omheinde weiden geven het platteland soms een rommelig uitzicht. Bovendien zijn de meeste paardenterreinen zo ingericht dat ze amper kansen bieden voor biodiversiteit en vaak te kampen hebben met een verstoorde bodembalans en een onregelmatige waterhuishouding.

 

Kansen voor paardenwelzijn

Door het ontbreken van specifieke kennis over de gezondheid van paarden, wordt er tenslotte eerder gekozen voor een ‘kale’ grasweide. Vergelijk het met het zetten van een dierentuindier in een betonnen hok, ten opzicht van het inrichten van een plaats waar de natuurlijke omgeving zo veel mogelijk wordt nagebootst. Paarden zijn van nature steppengrazers, afgestemd op veel beweging en het bijeen knabbelen van een divers, kruidenrijk en vezelrijk menu. Weinig beweging en te veel en eenzijdig rijk gras eten zorgen ondermijnen de vitaliteit en gezondheid van paarden. Weinig paardenhouders zijn hier echter mee bekend.

 

Samen op een ‘Goei Wei’ is win win voor iedereen

Een ander beheer van het grasland, met veel aandacht voor bodemkwaliteit, gevarieerde kruidenrijke planten, gerichte aanplant van houtige gewassen, een goede waterhuishouding, eventueel poelen en reliëf in de weiden… zijn maatregelen die zowel de paarden als de omgevingskwaliteit (milieu, bodem, landschap, biodiversiteit) ten goede komen..