De Grond van de zaak 

Hoe kunnen we de bodem van weides meer in evenwicht brengen?

 

Dat is de vraag die de Bodemkundige Dienst van België, de Hogeschool PXL, Viva Concept en het Regionale Landschap Lage Kempen zich stelden. 

Het antwoord lag binnen handbereik. Elk paard produceert per jaar een enorme hoeveelheid mest.

 

Deze mest terug toedienen aan het land, op een veilige manier, is de opzet van het Leaderproject “Grond van de zaak”.

 

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling